Produkty
Dodávané značky
CAD 2D, 3D
na stiahnutie
Kód: SM

Servomotory a krokové motory

Servomotory a krokové motory
Informácie o produkte
PDF na stiahnutie

Technické údaje AC servomotorov

Symbol Jednotka FRAC 0522 FRAC 1022 FRAC 2022 FRAC 4022 FRAC 7522
Pracovné napájanie V AC230 AC230 AC230 AC230 AC230
Menovitý výkon P W 50 100 200 400 750
Menovitý krútiaci moment Tc Nm 0,16 0,32 0,65 1,3 2,4
Menovitý prúd Ic A (rms) 0,9 0,9 2 2 5,1
Špičkový moment Tp Nm 0,48 0,96 1,95 3,9 7,2
Špičkový prúd Ip A (rms) 2,7 2,7 6 6 15,3
Menovité otáčky c ot/min 3000 3000 3000 3000 3000
Otáčky na prázdno p ot/min 4500 4500 4500 4500 4500
Momentová konštanta Kt Nm / Arms 0,178 0,356 0,325 0,65 0,47
Back EMF konštanta Ke Vrms / krpm 10,74 21,98 19,64 37,96 28,4
Odpor (medzi 2 fázami) R Ω 4,7 8 2,7 4,6 0,813
Indukcia (medzi 2 fázami) L mH 4,7 8,45 4,5 7 3,4
Počet pólov P 8 8 8 8 8
Rozlíšenie enkodéru CPR puls 2500 2500 2500 2500 2500
Typ enkodéru A / B / Z
Frekvenční pásmo enkodéru 200 kHz
Napájanie enkodéru 5 VDC ± 5 %
Momenty zotrvačnosti rot. hmot. J kg-m2

0,02 × 10-4

(0,022 × 10-4)

0,036 × 10-4

(0,028 × 10-4)

0,26 × 10-4

(0,3 × 10-4)

0,44 × 10-4

(0,48 × 10-4)

1,4 × 10-4

(1,46 × 10-4)

Hmotnosť (vr. brzdy) M kg 0,45 (0,58) 0,63 (0,76) 1,04 (1,85) 1,52 (2,06) 2,66 (3,32)
Brzdiaci moment Tb Nm 0,32 0,32 1,3 1,3 2,4
Napájanie brzdy V V DC24 ±10 % DC24 ±10 % DC24 ±10 % DC24 ±10 % DC24 ±10 %
Izolačná trieda B

 

Pohony lineárnych systémov sú využívané servomotory a krokové motory, ktoré umožňujú rýchle posuvy pri vysokej presnosti polohovania. V tejto oblasti môžeme vykonať nasledujúce základné rozdelenie: AC - servomotory (bezkefové synchrónne motory s permanentnými magnetmi na rotore a trojfázovým vinutím v statore), lineárne motory (trojfázové synchrónne servomotory s vinutím rozloženým na primárnej časti budené permanentnými magnetmi typu Nd-Fe-B, ktoré sú súčasťou sekundárnej časti lineárneho motora), torzné motory a frekvenčné meniče pre ovládanie AC - servomotorov, lineárnych motorov a torzných motorov, krokové motory (synchrónne krútiaci stroj väčšinou napájaný impulzmi jednosmerného prúdu) a meniče pre krokové motory. Firma matis Slovakia s.r.o. ponúka širokú škálu servomotorov a krokových motorov rôznych veľkostí i výkonov a samozrejme aj kompletné riešenie pohonov vrátane riadiacich systémov a kabeláže. Ďalej matis Slovakia s.r.o. realizuje kompletné dodávky vrátane bezvôľových prevodoviek a technickú pomoc pri oživovaní systémov.

Lineárne pohony alebo tiež lineárne aktuátory fungujú na princípe jednosmerného elektromotora, prevodu a skrutkovice. V lineárnych systémoch, lineárne pohony sprostredkovávajú lineárny posuv vozíka lineárneho vedenia, teda akú dĺžku urazí vozík lineárneho vedenia v závislosti na čase alebo iných parametroch. Lineárne pohony disponujú voliteľnou súčasťou ako je rôzne elektronické vybavenie pohonov pre ich ľahšie riadenie (potenciometer, čítač pulzov, hall-sonda, PLC riadenie).