Produkty
Dodávané značky
CAD 2D, 3D
na stiahnutie

O firme

História

Spoločnosť matis Slovakia s.r.o. vznikla v roku 2017, ako dcérska spoločnosť českej firmy matis s.r.o. so sídlom v Brne. Materská spoločnosť matis s.r.o. pôsobí úspešne na českom trhu už od roku 2003 a za túto dobu si v Čechách získala veľa stálych a spokojných klientov. Účelom založenia dcérskej spoločnosti matis Slovakia s. r. o. bolo priblíženie sa svojim zákazníkom na Slovensku a nadviazanie bližšej a užšej spolupráce s odberateľmi v Slovenskej republike. Sídlo spoločnosti matis Slovakia s. r. o. je v meste Prievidza, v priemyselnej zóne. Predpokladom je ďalší postupný rozvoj spoločnosti matis Slovakia s. r. o., tak aby sme čoraz lepšie mohli uspokojiť záujmy a potreby našich zákazníkov.

Služby

V súčasnosti matis Slovakia s.r.o. ponúka dodávky komponentov lineárnej technicky, väčšinou priamo zo skladu v Brne. Ďalej dodávame širokú paletu komponentov pre pohony a stavbu strojov, ako sú prevodovky, zdvižné prevodovky, ozubené kolesá, hrebene, prevody ozubenými remeňmi, spojky atď. Ku každému z týchto prvkov naša firma ponúka kvalifikovanú poradenskú činnosť, zahŕňajúcu aj návrh a kontrolu dodávaných komponentov, prípadne najvhodnejší výber z našich produktov, vrátane optimalizácie ceny. Nie je potrebné dodať, našou snahou je poskytnúť zákazníkovi komplexný servis a individuálny prístup. Naším cieľom je zákazníkovi poskytnúť nadštandardné služby, skôr ako ponúka konkurencia a to za výhodnejších cenových relácií.

Produkty

Spoločnosť matis Slovakia s.r.o., ako už bolo povedané, ponúka strojárenské súčasti a komponenty, ktoré možno rozdeliť do troch základných skupín. Prvá skupina pozostáva z prvkov lineárnej techniky, vrátane vodiacich tyčí, guličkových skrutiek a lineárnych modulov s pohonom. Ďalšou rozsiahlou kapitolou sú stavebné prvky pre pohony, prevody a mechanizáciu. Do tohto odvetvia patria najmä ozubené kolesá a hrebene, reťazové prevody, remene a remenice, kĺby a kĺbové hriadele, spojky, voľnobežky, kĺbové oká, zverné puzdrá a ostatné strojárske súčasti, ktorých prehľad nájdete na našich stránkach, prípadne v našich katalógoch, ktoré Vám radi bezplatne pošleme na vyžiadanie. Treťou skupinou nášho sortimentu sú závitovkové prevodovky, kužeľové prevodovky, zdvižné prevodovky a motory.

Služby