Produkty
Dodávané značky
CAD 2D, 3D
na stiahnutie

Lineárne vedenie

Lineárna technika prináša riešenie pre lineárny vodiaci systém. Lineárny vodiaci systém umožňuje regulovateľný pohyb v jednej osi, teda po priamke alebo prípadne po oblúku. Typickou aplikáciou lineárneho vedenia môžeme ukázať na ramene žeriava, ktoré sa pohybuje po koľajnici a premiestňuje bremeno z bodu A do bodu B.

Lineárne systémy sú ucelené funkčné celky alebo tiež elektromechanické sústavy, ktoré umožňujú lineárny pohyb dielca (napríklad transport ťažkej batožiny po rolničkovom vedení) alebo nejaké iné sústavy (napríklad hlavica, ktorá dávkuje lepidlo). Lineárne systémy sa skladajú z lineárneho vedenia, vozíkov a pohonu. Pohony umožňujú regulovateľnosť lineárneho systému a jeho nasadenie do automatizovaných celkov (napríklad lineárne vedenie sa zastaví v daný čas alebo po danej prejdenej vzdialenosti vozíka a dôjde ku vstreknutiu lepidla u hlavice alebo vykládku batožiny / nakládku iného).

Vodiace systémy sú súčasťou lineárnych vedení, ktoré zaisťujú fixáciu pohybu vozíka do jednej osi. V lineárnej technike sa jedná o vodiace systémy tyčí a guličkových či klzných puzdier, systémy koľajníc a vodiacich rolien, teleskopickým vodiacim systémom a obehom remeňa u niektorých typov lineárnych modulov.

Aplikáciu lineárnych systémov nájdeme v doprave, drevospracujúcom priemysle, poľnohospodárstve, potravinárstve, zlievarenstve, baníctve, papierenskom priemysle, dokoch, automobilovom priemysle, zdravotníctve, leteckom, pri konštrukcii jednoúčelových strojov a v mnohých ďalších odvetviach strojárstva.

Firma matis Slovakia s.r.o. ponúka a dodáva pod pojmom lineárnej techniky komponenty pre stavbu lineárneho systému od rolien, koľajníc, vodiacich prvkov cez lineárne moduly až lineárnym pohonom a ich motorov. Matis Slovakia s.r.o. ponúka technické poradenstvo, konzultáciu navrhnutého lineárneho systému, široké portfólio dodávateľov a lineárnych systémov, skladové zásoby komponentov a teda veľmi krátke termíny dodania.

Matis Slovakia s.r.o. nie je len dodávateľom lineárnej techniky, teda súboru komponentov, z ktorých sa lineárny systém skladá, ale aj poskytovateľom poradenstva pri výbere komponentov alebo typu lineárneho vedenia. S ohľadom na vlastné skladové priestory je matis Slovakia s.r.o. schopný veľmi krátkych dodacích lehôt a vďaka šírke zastupovaných výrobcov lineárnej techniky aj odporučiť vhodné riešenie vzhľadom na finančnú a technickú náročnosť realizovaného lineárneho systému. Tým dokáže zákazníkom šetriť čas a hlavne peniaze.

Aplikáciu lineárnych systémov nájdeme v doprave, v drevospracujúcom priemysle, v poľnohospodárstve, v potravinárstve, zlievarne v banskom priemysle, v papierenskom priemysle, v dokoch, v automobilovom priemysle, v zdravotníctve, v letectve, pri stavbe jednoúčelových strojov a v mnohých ďalších odboroch strojárstvo.