Produkty
Dodávané značky
CAD 2D, 3D
na stiahnutie

Ozubené kolesá s priamym ozubením

Ozubené kolesá sú strojné súčasti, ktorými sa prevádza krútiaci pohyb a prenáša mechanická energia z jedného hriadeľa na druhý. Používajú sa predovšetkým pre prevody so stálym pomerom a s malou osovou vzdialenosťou hriadeľov. V ponuke strojných súčastí matis Slovakia s.r.o. nájdete ozubené kolesá nasledujúcich druhov: PM - s priamym ozubením s nábojom, CM - s priamym ozubením bez náboja a SH - s priamym ozubením plastové. Samozrejmosťou u matis Slovakia s.r.o. je vedenie skladom, krátke termíny dodania a konzultácie voľby správnych ozubených kolies pre aplikáciu zákazníka.

Ozubené kolesá s priamym ozubením od firmy matis Slovakia s.r.o. - s priamym ozubením s nábojom, s priamym ozubením bez náboja, s priamym ozubením plastové.