Produkty
Dodávané značky
CAD 2D, 3D
na stiahnutie

Rolny

Rolny od firmy matis Slovakia s.r.o. - rolny s s jednoradovým a dvojradovým ložiskom, s ihličkovými ložiskami, vodiace rolny s vodiacou drážkou, čapy pre vodiace rolny. Rolny sú nevyhnutným konštrukčným prvkom pre rolničkové lineárne vedenie v lineárnych systémoch. Podľa aplikácie ich delíme na vodiace, kde sú súčasťou vodiaceho systému rolničkového lineárneho vedenia a fyzicky realizujú lineárny posuv alebo na podporné, kde zaisťujú stabilitu vodiaceho systému rolničkového lineárneho vedenia.

V programe lineárnej techniky matis Slovakia s.r.o. ich nájdeme samostatne v kategórii Rolny, kde sú v typoch: LR - s jednoradovým a dvojradovým ložiskom, KR - s ihličkovými ložiskami, R - vodiace kladky s vodiacou drážkou a možností: RC - čapy pre vodiace rolny. Ďalej potom v kategórii Rolničkové vedenie s AL koľajnicou v typu: GD / GS - vodiace a podporné rolny. V kategórii Rolničkové vedenia Systém - V v typu: VW - vodiace rolny. V kategórii Rolny pre veľké zaťaženia v typoch: HPC - podporné rolny centrické, HPCE - podporné rolny excentrické, HPJ - prírubové rolny centrické, HPJE - prírubové rolny excentrické, HPV - vodiace rolny centrické, HPVE - vodiace rolny excentrické, HPCA - podporné rolny bez čapu, HPJA - prírubové rolny bez čapu, HPVA - vodiace kladky bez čapu a možnosťami: MSH - upínacie čapy a M - koľajnice.

V kategórii Kombinované rolny a profily WINKEL v typu: HVB - pojazdové rolny s možnosťami: HVP - upínacie dosky pre pojazdové rolny, HVR - koľajnice a HVC - montážne pätky pre koľajnice. V kategórii Lineárne vedenie IBC v typu: CBR - vodiace rolny. Samozrejmosťou u matis Slovakia s.r.o. sú krátke termíny dodania a konzultácie voľby správnych rolien pre lineárny systém zákazníka.

Lineárne vodiace systémy s vodiacimi rolnami sú ďalšou variantou lineárnych vedení ponúkaných a dodávaných našou firmou. Rolničkové vedenia sa používajú pre aplikácie do prašných prostredí a pre vyššie rýchlosti. Sú spoľahlivé, jednoduché. Dodávky základných typov opäť do 24 hodín.