Produkty
Dodávané značky
CAD 2D, 3D
na stiahnutie

Otočné ložiská a pohony

Otočné ložiská, otočné pohony a otoče sú strojným elementom, ktorý slúži pre zachytenie veľkých axiálnych zaťažení a pre natáčanie a rotačný pohyb ťažkých a rozmerných komponentov.

 

Otočné ložiská, otočné pohony a otoče nachádzajú uplatnenie v mnohých oblastiach priemyslu. Významnou oblasťou ich použitia je využitie v solárnych elektrárňach na natáčanie solárnych panelov. Otočné pohony a otočné ložiská čiže otoče nachádzajú svoje využitie aj v oblasti telekomunikácií. A to pri natáčaní vysielacích alebo prijímacích antén. Ďalšou oblasťou, kde otoče a otočné ložiská, prípadne kompletné otočné pohony nachádzajú uplatnenie je stavebníctvo. Otoče alebo otočné ložiská či otočné pohony sú základným stavebným uzlom u mnohých typov žeriavov s otočným ramenom, rôznych domiešavačov a podobne.

 

Konštrukčne sú otočné ložiská a otoče riešené ako veľkoformátové axiálne ložisko, ktoré môže mať svoj vonkajší alebo vnútorný krúžok osadený prírubou pre ľahkú montáž celej otoče. Vonkajší alebo vnútorný krúžok tohto ložiska väčšinou obsahuje ozubenie s priamymi zubami. Pomocou pastorka, poháňaného externým motorom, je potom pomocou tohto ozubenia vyvolaná rotácia celej otoče (otočného ložiska).

 

Pracovná poloha štandardných otočí je horizontálna. Existujú však aj špeciálne otoče alebo otočné pohony určené pre vertikálnu pracovnú polohu.

 

Otoče, otočné ložiská a otočné pohony dodávané firmou matis Slovakia s.r.o. sú od renomovaného španielskeho výrobcu týchto komponentov firmy TGB.

 

Otoče, otočné ložiská a celé otočné pohony všeobecne vyžadujú presnú montáž a pravidelnú údržbu a mazanie.

 

Spoločnosť matis Slovakia s.r.o. ponúka otoče, otočné ložiská a otočné pohony rôznych typov a prevedení. Otoče s jednoradovým a dvojradovým ložiskom, otočné ložiská s valčekovými ložiskami a pod. Otočné pohony vhodné pre nasadenie v exteriéri, otočné pohony a otoče s ochranou proti korózii a pod.

 

Spoločnosť matis Slovakia s.r.o. tiež samozrejme poskytuje technickú pomoc a pomáha navrhnúť najvhodnejšie otoče, otočné ložisko alebo otočný pohon pre konkrétnu aplikáciu zákazníka.