Produkty
Dodávané značky
CAD 2D, 3D
na stiahnutie
Kód: ELF

Technická špecifikácia vedenia ELF

Technická špecifikácia vedenia ELF
Informácie o produkte
PDF na stiahnutie

Koľajnice s kalenými tyčami ELFS

Vodiace koľajnice rolničkového lineárneho vedenia ELFS sú konštrukčne zostavené z vodiacich tyčí zabudovaných do hliníkového profilu.

  • Vodiace tyče, kalené a brúsené, slúžia ako vodiaca dráha pre vodiace tvarové rolny lineárneho vedenia ELFS. Tyče sú zasadené do telesa vodiacej koľajnice z pevnostného hliníku.
  • Presné vodiace tyče a veľmi pevné hliníkové teleso koľajnice umožňujú dosiahnuť vysoko stabilného a pevného zalisovania vodiacich tyčí v profile koľajnice.

 

Presnosť koľajnice ELFS

Hodnoty rovnobežnosti sa stanovia pomocou rozdielového merania. Hodnoty priamosti koľajníc ELFS – viď tabuľka – sú lepšie, ako je požiadavka normy DIN EN 12020.

Tolerancia priamosti
L [mm] t1 [mm] t2 [mm]
L < 1000 0,5 0,2
1000 ≤ L < 2000 1,0 0,3
2000 ≤ L < 3000 1,5 0,4
3000 ≤ L < 4000 2,0 0,5
4000 ≤ L < 5000 2,5 0,6
5000 ≤ L < 6000 3,0 0,7

Otvory pre montážne skrutky na koľajniciach ELFS.

Pokiaľ nie je uvedené inak, sú vodiace koľajnice ELFS dodávané s predvŕtanými otvormi pre upevňovacie skrutky. Rozstup upevňovacích skrutiek - T - je pevne stanovený pre každú veľkosť koľajníc.

!!! Pokiaľ nie je uvedená v objednávke požiadavka na vzdialenosť prvého otvoru od hrany koľajnice, potom sú otvory na koľajnici rozmiestnené symetricky.

Montáž koľajníc:

 

  • Koľajnicu umiestnite na miesto a jemne utiahnite upevňovacie skrutky.
  • Koľajnicu zarovnajte s pomocou referenčnej dorazovej hrany alebo "na hodinky"
  • Pomocou momentového kľúča utiahnite upevňovacie skrutky na potrebný krútiaci moment.

 

Ak nie je koľajnica dorazená k bočnej referenčnej hrane, potom dbajte na skontrolovanie prípustných bočných zaťažení!

Použitie pri špecifických prevádzkových podmienkach:

V niektorých prípadoch, kde sú lineárne vedenia s vodiacimi koľajnicami ELFS osadené v prostredí s vibráciami, so striedavým zaťažením, prípadne v aplikáciách s vysokými rýchlosťami a zrýchleniami, odporúčame použiť tyče v koľajniciach pomocou prídavných axiálnych dorazov.

Uťahovací moment skrutky
Skrutky Uťahovací moment
ISO 4762-8.8 MA
M5 5,8 Nm
M6 9,9 Nm
M8 24,0 Nm
M10 48,0 Nm

 

Maximálne bočné zaťaženie
Veľkosť Bočná sila
ELFS Fz (max)
20 200 N
25 330 N
32/32E 450/900 N
52/52E/52EE 1000/1600/4000 N

 

Maximálne bočné zaťaženie
Veľkosť t3 [mm]
Jednodielna koľajnica L < 1000 ±2 mm
1000 ≤ L < 2000 ±3 mm
1000 ≤ L < 4000 ±4 mm
4000 ≤ L ±5 mm
Viacdielna koľajnica Celková dĺžka L ±0,1 %