Produkty
Dodávané značky
CAD 2D, 3D
na stiahnutie

Spojky

Spojky sú mechanizmy určené pre dočasné alebo trvalé spojenie, u hriadeľových spojok dvoch hriadeľov - hnaného a hnacieho. Účelom je prenos krútiaceho momentu medzi hnacím a hnaným hriadeľom a ochrana hnacieho stroja proti preťaženiu. Hriadeľové spojky, pružné spojky, vlnovcové spojky, spojky Oldham a voľnobežné spojky sú súčasťou ponuky strojných súčastí matis Slovakia s.r.o.